من و همسرم ُ امروز چهارشنبه صاحب فرزندی شدیم که بسیار زیبا و دل انگیزه و اسم اونو امید گذاشیم تا همیشه تو زندگی مون امید رو از دست ندیم.